phone

Giấy phép về tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc điều trị bệnh của Helene Clinic

Giấy phép về tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc điều trị bệnh của Helene Clinic

Tác giả:

Tổng hợp giấy phép về tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc của Trung tâm tế bào gôc Helene được được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản chấp nhận.

Giấy chứng nhận GCR

Giấy chứng nhận GCR

Chứng chỉ ISO9001

Chứng chỉ ISO9001

Thông báo sản xuất sản phẩm được xử lý theo tế bào cụ thể

Thông báo sản xuất sản phẩm được xử lý theo tế bào cụ thể

Giấy phép tế bào gốc điều trị cân bằng nội tiết tố nữ

Giấy phép tế bào gốc điều trị cân bằng nội tiết tố nữ

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh nha chu

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh nha chu

Giấy phép tế bào gốc điều trị chứng rụng tóc

Giấy phép tế bào gốc điều trị chứng rụng tóc

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh nhồi máu cơ tim

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh nhồi máu cơ tim

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh tiểu đường loại 1

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh tiểu đường loại 2

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh tiểu đường loại 2

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh tiểu đường loại 1

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh viêm xương khớp

Giấy phép tế bào gốc điều trị bệnh viêm xương khớp

Giấy phép chấp nhận viêm xương khớp PRP

Giấy phép chấp nhận viêm xương khớp PRP

Giấy phép tế bào gốc điều trị xơ cứng động mạch

Giấy phép tế bào gốc điều trị xơ cứng động mạch

Biên nhận thuốc bôi ngoài da mặt

Biên nhận thuốc bôi ngoài da mặt

Giấy phép tế bào gốc hỗ trợ tăng miễn dịch

Giấy phép tế bào gốc hỗ trợ tăng miễn dịch

Giấy phép tế bào gốc tiêm vào da mặt trong làm đẹp

Giấy phép tế bào gốc tiêm vào da mặt trong làm đẹp