phone

Khách hàng sử dụng liệu pháp tế bào NK điều trị sau ung thư

Khách hàng sử dụng liệu pháp tế bào NK điều trị sau ung thư

Tác giả:

LIỆU PHÁP TẾ BÀO NK ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NHƯ THẾ NÀO?
Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm và sẽ trở thành gánh nặng của nhiều gia đình nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị trở nên khó khăn. 
Tế bào NK như một điểm sáng, một kỳ vọng rất lớn trong lĩnh vực điều trị ung thư. Với cơ chế tự tìm và nhận biết tế bào ác tính để tiêu diệt, giúp giảm di căn, liệu pháp tế bào NK đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc điều trị ung thư giai đoạn sớm. 
Đối với bệnh nhân giai đoạn muộn, liệu pháp tế bào NK giúp tăng chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian trước khi chuyển biến xấu hơn. Tại Nhật Bản đã có một tỉ lệ không nhỏ bệnh nhân có chuyển biến tốt trong việc thu nhỏ khối u, trong đó có những trường hợp biến mất hoàn toàn. 
🌟 𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏: 𝑻𝒓𝒊̣ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒆̂́ 𝒃𝒂̀𝒐 𝑵𝑲 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒌𝒆̀𝒎 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒆̂́ 𝒃𝒂̀𝒐 𝒍𝒚𝒎𝒑𝒉𝒐 𝑻 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒃𝒂̀𝒐 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒌𝒉𝒂́𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣.

Dưới đây là hình ảnh khách hàng của Mirai Care trước đây đã từng bị ung thư, hiện tại quay trở lại sử dụng dịch vụ trị liệu bằng tế bào NK để tránh tái phát về sau.

khách hàng điều trị ung thư bằng tế bào nk

Tế bào nk điều trị ung thư