phone

Dịch vụ

miraicare.vn

Dịch vụ của chúng tôi

Mirai Care kết nối bạn với các liệu pháp y học tiên tiến, mang lại cuộc sống chất lượng hơn.

Tư vấn các liệu pháp y học tái tạo

Mirai Care chia sẻ thông tin và kết nối khách hàng với các liệu pháp y học tiên tiến hàng đầu thế giới.

dịch vụ khám chữa bệnh tại Nhật Bản Tìm hiểu

Liệu pháp tế bào gốc

Liệu pháp miễn dịch tự nhiên Tìm hiểu

Liệu pháp miễn dịch tự nhiên

Liệu pháp Exosome Tìm hiểu

Liệu pháp Exosome

Tư vấn kết nối du lịch khám chữa bệnh tại Nhật Bản theo yêu cầu

Sở hữu mạng lưới hơn 300 đối tác là các phòng khám, bệnh viện uy tín tại Nhật Bản, Mirai Care kết nối khách hàng tới các gói khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Gói khám tổng quát

Gói khám tổng quát

 Khám nâng cao

Gói khám nâng cao

Du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại Nhật Bản

Du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại Nhật Bản

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Mirai Care hỗ trợ đối tác đánh giá, lựa chọn và chuyển giao những công nghệ y học có tính ứng dụng đã được kiểm tra đánh giá cao tại Nhật Bản. Từ đó, Mirai Care mong muốn chung tay xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ cho nền Y học Việt Nam.

Tư vấn chuyển giao công nghệ